เข้าร่วมอบรมโครงการประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม หลักสูตรที่ประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธ

 218 

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสะนอพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาค

 231 

Read more

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม ภายใต้การดูแลโดยครูผู้สอนวิชาศาสนา

#กิจกรรมดังกล่าวปลูก

 9,748 

Read more