มอบรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันประเภทกีฬาเปตอง

วันที่ 12 กันยายน 2565 โรงเรียนสะนอพิทยาคมจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2565 ในการแข่งขันประเภทกีฬาเปตอง ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

– ชนะเลิศ ประเภทชายเดียว นายซูลกิฟลี มือแย ชั้นม.5/2

– รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงเดียว นางสาวซูไฮลา เจ๊ะเลาะ ชั้นม.5/2

– รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมคู่ชาย

1. นายนิอานัส ยามู ชั้นม.5/2

2. นายอิบรอเฮง ซือกี ชั้นม.5/1

3. เด็กชายฮากิม สือมุ ชั้นม.3/1

โดยมีครูอัดนาน กาแบ ผู้ฝึกซ้อม และครูอิสมะแอล ลอเด็ง ผู้ช่วยฝึกซ้อม

 272