มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงซูไรดา นูเตะ และเด็กหญิงนารีมะห์ อีซอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ซึ่งได้รับรางวัลอันดับที่ 49 เหรียญทองแดง ในกิจกรรมการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ ในวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง โดยมีครูยอดขวัญ มามะ และครูฮานัน ซือรี เป็นครูผู้สอน

 210