มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค)

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น และเป็นตัวแทนมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนกลุ่มเก่า จำนวน 134 คน ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โรงเรียนสะนอพิทยาคม

 244