มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพระบายสีในงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรใหเกับนัเรียนที่ได้รับรางวัลการการแข่งขันวาดภาพระบายสีในงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดังนี้

  1. นางสาวอารีนา มะมิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  2. นายไอยุบ แยนา เข้าร่วมการประกวด

 224