มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดผลงานรูปแบบ IDEA CONTEST เด็กพลิกแบรนด์

วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรใหเกับนัเรียนที่ส่งผลงานวิดีโอ TikTok เข้าร่วมการประกวดผลงานรูปแบบ IDEA CONTEST เด็กพลิกแบรนด์ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมประกวดดังนี้

  1. นายรอมฎอน อิสมาน
  2. นายฟารีส ตาเห
  3. นายมูฮัมหมัดไฟซอล สาแม็ง

 224