อบรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวรูฮานา สิเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่ครูโรงเรียนสะนอพิทยาคม ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” โดยมีนายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมพญาอินทรา โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี

 9,468