มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค)

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวไซนะ สือมุ ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ จำนวน 85 คน

 104