การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ด้าน 3

ขอแสดงความยินดีกับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ของนายอาสมาน ฮาแว ครูโรงเรียนสะนอพิทยาคม เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ซึ่งผ่านไปด้วยดี

 130