เข้าร่วมพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการและการเข้าศึกษาต่อ

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม พร้อมด้วยครูนิหามะ นิแต ครูมะรอนี กาหลง ครูมารีนา หะยีอาแว และครูไซนุนดิน บือราเฮงเข้าร่วมพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการและการเข้าศึกษาต่อ โครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

 171