ประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลสะนอ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ รพ.สต.สะนอ ม.๑ ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนา สุพัฒนวิชัย ป.หน.ต.สะนอ พร้อมด้วย นางรสนา มูซอดี จนท.ปค.ต.สะนอ ร่วมกับ นายหมัดซากี สะดียามู กำนันตำบลสะนอ (ประธานสภาฯ), นายแวอิสมาแอ แวยามาเลาะ เลขาฯนายกอบต.สะนอ, ผบ.ร้อย ทพ.๒๐๑๔, พ.ต.ท.ขจรศักดิ์ ชูโตชนะ เจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบ ต.สะนอ, นายยาการียา อาแว ผอ.รร.สะนอพิทยาคม, ผู้แทนผอ.รร., ผู้แทนผอ.ร.พ.สต.สะนอ, พัฒนากร ต.สะนอ, ครู กศน., หัวหน้าส่วนราชการในระดับพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน, ผช.ผญบ., สมาชิกสภา อบต. ผู้นำศาสนา ครูตาดีกา บัณฑิตแรงงานและบัณฑิตอาสาฯ ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่สำคัญ ๖ ด้าน พร้อมชี้แจงข้อราชการต่างๆ และประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ณ รพ.สต.สะนอ ม.๑ ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

 193