โครงการเคาะประตูบ้าน

เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม พร้อมด้วยครู บุคลากร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างชุมชน

 98