การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 55 รายการ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

 139