โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566

▶️▶️วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ2566 ⏹️ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ได้จัดโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 บัดนี้ ทางโรงเรียนสะนอพิทยาคม นำโดยนายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม และนางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้ต้อนรับนายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี และคณะ ด้วยกัลยาณมิตร

 71