เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.)

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสาวนูรอาตีระห์ สูดี ครูสอนภาษาจีน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ดังนี้

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

1.นางสาวมารียัม กาโฮง ชั้น ม.4/2

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป

1.นางสาวซูไฮลา แวโดยี ชั้น ม.4/2

2.นางสาวนูรอักมาล ทิพย์อุด ชั้นม.4/2

3.นายอับดุลเลาะ อาแย ชั้น ม.4/2

4.นายกูลุกมาน ต่วนหลง ชั้น ม.4/2

5.นางสาวซากีนะห์ จารู ชั้น ม.6/2

6.นางสาวกูซูไวบะห์ ต่วนหลง ชั่นม.6/2

 157