ขอแสดงความยินดีกับ ครูมะรอนี กาหลง

ขอแสดงความยินดีกับ ครูมะรอนี กาหลง ครูโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูดี มีจรรยา” ประจำปี 2566

 82