กิจกรรมอบรมช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2565

นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสะนอพิทยาคมทุกชั้นเรียน ในการนี้ได้ประสานกับพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี มาให้ความรู้และสาธิตให้กับครู บุคลากรและนักเรียน

 157