งานประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (ภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดยภาคใต้) มรดกอารยธรรมลุ่มน้ำปัตตานี ศิวิไลช์ล้ำค่า ลังกาสุกะ

นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม และนางสาวมารีนา หะยีอาแว นำนักเรียนร่วมงานประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (ภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดยภาคใต้) มรดกอารยธรรมลุ่มน้ำปัตตานี ศิวิไลช์ล้ำค่า ลังกาสุกะ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 93