กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายยาการียารียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม พร้อมคณะครูฯ ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 โดยมีนายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการวางตนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และมี นายรอสาลี อดุลย์อภิมุข นายก อบต.สะนอ นางอัญชนา ปูตะ ป.หน.ต.สะนอ นายหมัดซากี สะดียามู กน.ต.สะนอ นางรสนา มูซอดี จนท.ปค.ต.สะนอ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสะนอพิทยาคม ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 246