โครงการสอนเสริมภาษาจีน เพื่อการสอบวัดระดับภาษาจีน

โรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้ทำการอบรมสอนเสริมภาษาจีน เพื่อการสอบวัดระดับภาษาจีน โดยมีนางสาวนุรอาตีระห์ สูดี และนางสาวโซเฟีย อาแว เป็นครูผู้สอนในครั้งนี้ และได้รับการสนับสนุนจากนายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม

#เพราะสะนอพิทฯก้าวหน้าก้าวไกลทางด้านภาษา

 34