โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ.2565

โรงเรียนสะนอพิทยาคม เข้าร่วมติวโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ.2565 โดยการสนับสนุนของนายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในการนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมสถานที่และความพร้อมต่างๆให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ.2565

 762