โครงการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

วันที่ 10 -11 มกราคม 2566 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม และนางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4-ม.5 นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) ตามโครงการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน อีกทั้งได้รับประสบการณ์ตรง สนุก และมีความสุข

 119