การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ Drone Mission

📣โรงเรียนสะนอพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผ่านการคัดเลือก 16 ทีมสุดท้าย จำนวน 2 ทีม ได้แก่

📌ทีมสะนอพิทยาคม1

1. นายมาลีกีย์ อินทร์ดาคีรี

2. นายไอยุบ แยนา

3. ครูอาสมาน ฮาแว

📌ทีมสะนอพิทยาคม3

1. นางสาวนูรฟาฏิน สอาดเอี่ยม

2. นางสาวมารีนี สะดียามู

3. ครูรูบัยอะห์ สาคอมะแซ

เข้าร่วมการแข่งขัน #หนูน้อยเจ้าเวหา : การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ Drone Mission จากการบังคับผ่านรีโมทสุดไฮเทค สู่การสั่งงานภารกิจได้ด้วยคลิกเดียว กับการกลับมาสุดล้ำของรายการหนูน้อยจ้าวเวหา กับการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ Drone Mission ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC บางนา

 82