ประชาสัมพันธ์ “ไทยมีงานทำ”

#ประชาสัมพันธ์ “ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน

#แฟลตฟอร์มสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง

📌📌สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ได้ที่

http://thaimengaantam.doe.go.th/

 28