กิจกรรมศึกษาดูงานชมรม To Be Number One โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานชมรม To Be Number One ที่ประสบความสำเร็จ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการสนับสนุน และบูรณาการความร่วมมือดำเนินโครงการ To Be Number One ณ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส

 314