มอบเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ TikTok

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสะนอพิทยาคม จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ TikTok ในหัวข้อ “ฉันคือสะนอพิทยาคม” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม มอบเกียรติบัตร เงินรางวัลและกล่าวคำชื่นชม นักเรียน ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนสะนอพิทยาคม

 409