ติดต่อเรา

โรงเรียนสะนอพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
เลขที่ 101 หมู่ที่ 1 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทร : 073-719-709
โทรสาร : 073-719-709
อีเมล์ : sanor-pit@hotmail.com

 1,140