การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

นายยาการียา อาแว ผู้

 10 

Read more

เข้าร่วมอบรมโครงการประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม หลักสูตรที่ประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธ

 150 

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสะนอพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาค

 166 

Read more