การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดสตูล

นายยาการียา อาแว ผู้

 76 

Read more

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

นายยาการียา อาแว ผู้

 139 

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสะนอพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาค

 231 

Read more

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม ภายใต้การดูแลโดยครูผู้สอนวิชาศาสนา

#กิจกรรมดังกล่าวปลูก

 9,750 

Read more