ขอแสดงความยินดีกับ ครูอาสมาน ฮาแว

ขอแสดงความยินดีกับ ครูอาสมาน ฮาแว ครูโรงเรียนสะนอพิทยาคม ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 86