มอบเกียรติบัตรรางวัลเด็กดีของแผ่นดี ขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสะนอพิทยาคม จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เด็กดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน” ภายใต้โครงการเด็กดีของแผ่นดี (Z-IDOL) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม เป็นประธานในการมอบ และกล่าวคำชื่นชม นักเรียน ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนสะนอพิทยาคม

 478