เข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น เกาหลี

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสาวนุรอาตีระห์ สูดี ครูสอนภาษาจีน เข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล พร้อมด้วยนักเรียน ดังนี้
1.เด็กหญิงซูมัยยะห์ ตือบิงหม๊ะ
2.เด็กหญิงนาซูฮา ดีเยาะ
3.เด็กหญิงซูไวบ๊ะ ตือบิงหม๊ะ
4.เด็กหญิงอาซูรา กาแบ
5.เด็กหญิงต่วนอามีหน๊ะ ต่วนปาเน๊าะ

 134