กิจกรรม “แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยครูกว่างชี”

นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม และนางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม มอบหมายให้ครูนุรอาตีระห์ สูดี และครูโซเฟีย อาแว ดำเนินการจัดกิจกรรม “แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยครูกว่างชี” วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ณ โรงเรียนสะนอพิทยาคม #เพราะสะนอพิทฯคือแหล่งบริการทางวิชาการเพื่อชุมชน

 152