กิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะครู พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และสภานักเรียนโรงเรียนสะนอพิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ นางสาวรูฮานา สีเดะ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ในการนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.ปัตตานี ผู้บริหารในสังกัด สพป.ปัตตานี และแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ณ โรงเรียนสะนอพิทยาคม

 837