การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ด้าน 1 และ 2

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม และนางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้สนับสนุนการประเมินครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ3) ด้านที่ 1 ,2 ณ ห้องประชุมประดู่เงินโรงเรียนสะนอพิทยาของครูต่วนบาซนา แวดอเล๊าะ และครูอานีซ๊ะ ยีหะมะ โดยมีนายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม , ดร.ต่วนปาตีฮะ หัวเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม และนางสาวอิฟฟัต กาเดร์ ครูชำนาญการพิเศษพิเศษ โรงเรียนสะนอพิทยาคม ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้

 188