ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ”FUTSAL PSU YOUNG CUP”

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ”FUTSAL PSU YOUNG CUP” ณ สนามลาแมสะมิแล มอ.ปัตตานี

#สนามลาแมสะมิแล#FutsalPSUYoungCup

 110