ร่วมต้อนรับนายวันสุกรี แวมามะ ในการมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอยะรัง

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคมและนางสาวมารีนา หะยีอาแว ครูโรงเรียนสะนอพิทยาคม เข้าร่วมต้อนรับนายวันสุกรี แวมามะ ในการมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอยะรัง

 192