กิจกรรมกีฬาสี “ประดู่เกมส์ ’65”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอยะรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี “ประดู่เกมส์” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้เรียนรู้และสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม มีความรัก สามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 488