ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม และคณะครูได้ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะโรงเรียนบ้านโลทู โรงเรียนบ้านบูโกะ และโรงเรียนบ้านปลักแตน ศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 266