ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ชุมชนบ้านสะนอ ม.๑ ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

••••••••••••••••••••••••••••••

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตนา สุพัฒนวิชัย ป.หน.ต.สะนอ พร้อมด้วยนางรสนา มูซอดี จนท.ปค.ต.สะนอ ร่วมกับ นายหมัดซากี สะดียามู กำนันตำบลสะนอ, นายหวันมุกตา กาโฮง รองนายก อบต.สะนอ, ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.๒๐๑๐, ผอ.รร., ผอ.รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำศาสนา สมาชิก อบต. เลขานายก อบต. ครู กศน. พัฒนากร เกษตร กลุ่มแม่บ้าน บัณฑิตฯ และชุดปฏิบัติการตำบลสะนอ ร่วมต้อนรับ ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณาจารย์จากวิทยาลัยชุมชน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบภายใต้การขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ชุมชนบ้านสะนอ ม.๑ ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

 266